Privacy Policy


De website www.telemarketplace.com is een puur B2B-platform. Alleen bedrijfsgerelateerde gegevens worden gevraagd. Voor zover via deze gegevens een persoonlijke referentie kan worden vastgesteld, worden deze gegevens uitsluitend opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en uitsluitend in het kader van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland en dit privacybeleid. In het volgende zullen we u informeren over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Algemeen

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie. Voor zover aan onze zijde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op freiwilliger-basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken vertoont. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, Annulering, Blokkering

U hebt op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die daar worden vermeld, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan partners

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
Als onderdeel van het leveren van de service werken we samen met partnerbedrijven. De gegevens die via het contactformulier naar ons worden verzonden, worden ook doorgestuurd naar partnerbedrijven met het oog op de traceerbaarheid en verwerking van uw verzoek. Ze gebruiken uw gegevens echter uitsluitend als geoormerkt en er vindt geen verder gebruik of overdracht van de gegevens door het partnerbedrijf plaats. De gegevens worden ook onmiddellijk verwijderd nadat aan het doel van het gebruik is voldaan. De partnerbedrijven zetten zich contractueel in voor de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften, met name de naleving van de BDSG.

Duur van gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor de verwerking van vragen en eventuele vervolgvragen. Voor zover er geen wettelijke bepalingen nodig zijn voor verdere verwerking, met name het bewaren van gegevens of een expliciete toestemming door de wet of door u, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd na voltooiing van de verwerking van uw verzoek.

Het terugtrekken

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke informatie intrekken of de correctie vragen van de gegevens die over u zijn opgeslagen. Het enige dat u hoeft te doen, is een geschreven bericht sturen naar het adres dat vermeld staat onder de opdruk. In het geval van een intrekking van de opslag of verwerking van uw persoonlijke gegevens, is het misschien niet mogelijk om uw verzoek te verwerken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is het Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door uzelf kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden via de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Server log files

De aanbieder van de site verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

– browsertype / browserversie
– Besturingssysteem gebruikt
– Verwijzende URL
– Hostnaam van de toegangscomputer
– Tijd van het serververzoek

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en activeren van het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Bovendien worden de gegevens alleen doorgestuurd als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Tegenspraak met reclamemails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Wijziging van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. De huidige status is december 2015.